Sektionen för Juridik

Juridik

 

Sektionens huvudsyfte är att bevaka, utveckla och förmedla de juridiska frågorna kopplade till samhällsbyggnad. Sektionen bidrar till föreningens verksamhetgenom att anordna ett frukostseminarium varje vår, bidra med artiklar till tidningen Samhällsbyggarna, svara på remisser samt planera talarpunkter till spåret Planer och fastighetsjuridik på Samhällsbyggnadsdagarna. 

Juridiksektionen har telefonmöten ca en gång per månad. 

 

Vill du veta mer om sektionen för juridik? Kontakta sektionsorförande Fredrik Warnquist på fredrik.warnquist@lantm.lth.se.