Internationell samverkan

Jordglob

Målet med sektionen för internationella samverkan är att öka kunskaperna hos föreningens medlemmar om internationella förhållanden inom föreningens verksamhetsområden. Föreningen är medlem i ett antal internationella organisationer och samverkar med ytterligare några. Nedan finner du en sammanställning av vilka sektioner Samhällsbyggarna är medlem i samt länkar till respektive sektion.

 

Kontakta Gunnar Ersbo för mer information om sektionen Internationell verksamhet: gunnar.ersbo@lm.se

 

 

FIG, International Federation of Surveyors

Verksamheten omfattar hela den breda samhällsbyggnadssektorn och bedrivs till stor del i de tio olika kommissionerna, under årliga working week samt på kongresser vart fjärde år.

Samhällsbyggarna har via Svenska Lantmätareföreningen varit medlemmar sedan 1910

FIG har medlemmar från 120 länder och samarbetar bland annat med Världsbanken och flera FN-organisationer.

FIG har tio kommissioner enligt följande:

 

Kom  Område Svensk delegat
1 Professional Practice Cecilia Lindén
2 Professional Education vakant
3 Spatial Information Management Per Sörbom/Jesper Paasch
4 Hydrography Lars Jakobsson
5 Positioning and Meassurement Mikael Lilje
6 Engineering Surveys vakant
7 Cadastre and Land Management Maria Juric/ Gunnar Ersbo
8 Spatial Planning and Development

Julia Berglund

9 Valuation and the Management of Real Estate vakant
10 Construction Economics and Management Martin Andrée

 

Samhällsbyggarna betalar en årlig avgift.

www.fig.net

 

fig (5) 

 

Newsletter from FIG President Rudolf Staiger 15 january 2020

 

Läs reserapport från FIG Hanoi 2019

 

FIG Working Week 2020 10-14 May 2020 in Amsterdam, the Netherlands

The FIG Working Week 2020 is addressing the following overall theme:

Smart Surveyors for Land and Water Management

 Read all about this and other upcoming events in our newsletter

 

The FIG 2019 Commission 7 Annual Meeting

The FIG 2019 Commission 7 Annual Meeting will be held in Seoul, Korea between 5th to 9th of August, 2019. The theme of this year’s meeting is “Digital Twin, Smart City & Smart Land Information”.

 

Korea as a leading country in the development of advanced technologies across the geospatial industry, offers an opportunity to experience first hand on how the evolution of technology is changing land administration, particularly in the collection, processing and sharing of cadaster and land registration. 

 

For full information about the event and for registration please visit https://www.com7figseoul.com/

 

Ni hittar material från dagarna här

 

FIG Working week

42nd General Assembly
22 and 26 April 2019, Hanoi, Vietnam

 

The minutes are available here: http://fig.net/organisation/general_assembly/agendas_and_minutes/2019/minutes.asp

 

At the General Assembly President Rudolf Staiger presented the new Council Work Plan:http://fig.net/organisation/council/council_2019-2022/work_plan.asp

 

The Working Week was a big success with almost 1000 participants. The local organisers had done an amazing job organizing the Working Week with one cultural surprise after the other. The Cultural evening was offered to all participants and was an extraordinary dance and music performance at the Hanoi Opera House. Around 350 papers were presented in the technical programme which consisted of papers from the open call for papers, specially designed sessions and sessions with various institutional partners. The sessions and networking arrangements gave good opportunity for the participants to meet and discuss with fellow peers from all over the world. In total 86 countries were represented at the Working Week.

 

Read the report from the General Assembly: http://fig.net/news/news_2019/04_ga_ww.asp

Read the report from the Working Week: http://fig.net/news/news_2019/04_working-week2019_report.asp

 

A letter will be sent to all members during August. If you do not receive the letter we might have a wrong address for the association. In case you do not receive any, please contact us at fig@fig.net.

We will also send out an email in August in which we will ask you to check your member info and also the delegates to the ten commissions. Please be sure that you have allocated delegates to the commissions that are relevant to you so that they can be updated with relevant information from the commission.

 

Kontaktperson: Gunnar Ersbo Gunnar.Ersbo@lm.se

 

 

CLGE, Council of European Geodetic Surveyors

Organisationens viktigaste uppgift är att bevaka och förstärka professionens intresse och status gentemot EU.

Samhällsbyggarna har via Svenska Lantmätareföreningen varit med i organisationen sedan en tid tillbaka. Föreningen har medlemmar från 35 länder, även utanför EU

CLGE har generalförsamling två gånger per år och ordnar i anslutning till dessa seminarier kring olika teman.

 

Samhällsbyggarna betalar en årlig avgift.

www.clge.eu

 

Kontaktperson: Lisa Hambraeus

lisa.hambraeus@lm.se 

 

Nordiskt samarbete

Svenska lantmätarföreningen inledde 1984 ett stadgereglerat samarbete med systerföreningar i Danmark, Norge och Finland. Representanter från de olika föreningarna deltar i varandras årsmöten och inbjuds till varandras utbildningsdagar/konferenser. Därutöver träffas ombudsman/ordförande eller andra föreningsrepresentanter årligen för att informera varandra om aktuella frågor.

 

landinspektøren.dk

samfunnsutviklerne.no

milry.fi

Kontaktperson:gunnar.ersbo@lm.se

 

Ombudsmannarapport 2014 från Sverige

Ombudsmannarapport 2014 från Finland

Ombudsmannarapport 2014 från Danmark

 

Överenskommelse Nordisk Samverkan 2015 

 

 

Baltic Valuation Conference

Årligen turas länderna i Norden runt Östersjön om att ordna en konferens kring fastighetsvärdering. Samhällsbyggarna är via sektionen för fastighetsvärdering engagerad i konferensen och brukar i regel sända två delegater. Årlig medlemsavgift saknas med det arrangerande landet tar normalt en deltagaravgift.

 

Kontaktperson: lars.haag@pfandbriefbank.com

 

 

IVSC, Internationell standardisering inom fastighetsvärdering 

Organisationen står för den mest erkända internationella värderingsstandarden, kallad IVS. Den anordnar årligen konferenser kring standarder och ger ut skrifter avseende praxis för fastighetsvärdering

Samhällsbyggarna är via sektionen för fastighetsvärdering medlemmar och betalar via den en årlig avgift.

www.ivsc.org

Kontaktperson: lars.haag@pfandbriefbank.com

 

 

TEGoVA, The European Group of Valuers' Associations  

Organisationen är en sammanslutning av europeiska nationella värderingsorganisationen. Den ger ut årliga värderingsstandar, EVS, European Valuation Standard. TEGoVA ordnar årliga konferenser kring standarder och värderingspraxis med fokus på europeiska förutsättningar. Organisationen har också ett eget certifieringsystem, REV, som finns i flera länder, dock ej i Sverige. Samhällsbyggarna är medlemmar via sektionen för fastighetsvärdering och betalar en årlig avgift.

www.tegova.org

Kontaktperson: lars.haag@pfandbriefbank.com

 

European Valuer #1 2018

European Valuer #14 2019

 

 

ICE, Institution of Civil Engineers

Samverkan med SVR har funnits sedan 2007 och regleras i ett samverkansavtal som innebär att medlemmarna i de olika föreningarna ska kunna besöka varandras aktiviteter när man bor eller vistas i det andra landet.

www.ice.org.uk

Kontaktperson: Cecilia.linden@projektengagemang.se

 

 

ASCE, American Society of Civil Engineers

Samverkan med SVR har funnits sedan 2002 och regleras i ett samverkansavtal som innebär att medlemmarna i de olika föreningarna ska kunna besöka varandras aktiviteter när man bor eller vistas i det andra landet.

www.asce.org

Kontaktperson: Cecilia.linden@projektengagemang.se

 

 

ECCE, European Council of Civilingeneers

SVR var medlem fram till 2000. ICE är numera aktiva I ECCE.

 

 

RIL, Finnish Association of Civil Engineers

http://www.wbc16.com/

 

Kontakter är under etablering

www.ril.fi

 

 

 

RICS, Royal Institution of Charterd Surveyors.

RICS är idag en global men i grunden engelsk organisation som bland annat ansvarar för en värderingsstandard ”Red Book”. Organisationen bygger på personligt medlemskap. Sedan ett par år finns en svensk regional organisation med säte i Stockholm. Med medlemskap i RICS finns möjlighet att även erhålla en certifiering för fastighetsvärdering. Ett antal av de värderare som är auktoriserade av Samhällsbyggarna har också valt att bli certifierade av RICS eftersom dess certifiering är med känd och accepterad utanför Sverige än vår egen auktorisation.

 

Inom Samhällsbyggarna har sektionen för fastighetsvärdering kontakt med RICS och resonerar om gemensamma frågor som värderingsstandards, seminarier och utbildning.

 

 

CIB, IABSE och RILEM

CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) och RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction, Materials, Systems and Structures) är internationella organisationer med likartade syften för nyskapande och vidareutveckling inom byggsektorn genom kunskapsförmedling och erfarenhetsåterföring samt genom forskning och innovation. De är alla materialneutrala och har inbördes olika men tydligt kompletterande arbetsfält. Organisationernas samlade aktiviteter knyter an till hela byggsektorns verksamhet täckande planering, projektering, byggande, underhåll och förvalt­ning liksom återvinning och återanvändning. 

Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM – CIR – har målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens. 

www.svenskacir.se

 

En IABSE-kongress genomfördes i Stockholm 2016 där Samhällsbyggarna var medarrangörer. Läs mer om IABSE-kongresser på www.iabse.org

 

Kontaktperson: mikael.hallgren@tyrens.se