Samhällsbyggarnas sektioner

n

 

Föreningens sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet.

 

Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

 

Saknar du en sektion inom ditt ämnesområde och har intresse av att driva igång en sådan så, tveka inte att kontakta VD eller annan på kansliet, så berättar vi mer om hur du kan gå tillväga och vad som krävs för att inrätta en ny region. Nya sektioner godkänns av Samhällsbyggarnas Styrelse.

 

Samhällsbyggarna har för närvarande följande aktiva sektioner:

 

Fastighetsanalys och marknad 

Karin Witalis karin@witalisreal.com

 


Fastighetsförvaltning

Rikard Silverfur  rikard.silverfur@fastighetsagarna.se

 


Fastighetsvärdering

Peter Palm peter.palm@samhallsbyggarna.org

 

Mer information om fastighetsvärdering hittar du här.

 

 

Finansiering/Transaktion

Saknas

 


Miljö/Hållbar utveckling

Olle Hansson hansson.stocksund@telia.com

 Läs intervju med Olle här.

 


Infrastruktur

Martin Lindahl martin.lindahl@icloud.com

 


It & Digitalisering

Carl-Erik Brohn carl-erik.brohn@telia.com

 


Internationell verksamhet

Gunnar Ersbo gunnar.ersbo@lm.se


Mer information om den internationella verksamheten hittar du här!

 


Juridik

Fredrik Warnquist fredrik.warnquist@gmail.com

 

 

Landsbygd

Karin Torstensson                 karin.torstensson@falkenberg.se 


Mer information om sektionen för Landsbygd hittar du här. 

Läs personporträttet av Karin Torstensson här!

 

Lantmäterihistoria

Ewa Swensson ewa.swensson.lund@gmail.com

 

Äldre nummer att Svensk Lantmäteritidskrift hittar du här tillsammans med äldre lantmätarmatriklar. Norrbottens läns lantmätarförening förvaltar ett lantmäterimuseum, som byggts upp av Georg Palmgren. Gå in på Georgs hemsida för att läsa mer. Där finns det också bilder på gamla mätinstrument mm.

 

Mer information om sektionen för lantmäterihistoria hittar du här.

 


Projektledning

Torsten Josephsson torsten.josephson@prioettab.se

 


Seniorer

Rolf Hörnfeldt

Anders Åberg

rolfhr43@gmail.com

anders.aberg4@gmail.com

 


Stadsutveckling

Henrik Olsson henrik.Olsson@falkenberg.se

 


Student

Simon Nordin                                 simonnor@kth.se  

 


Young Professionals

Camilla Käll 

 Camilla.kall@samhallsbyggarna.org

  

Årestugan

Gunnar Ersbo gunnar.ersbo@lm.se


Mer information om Årestugan hittar du här!

 

 

 

 

Gå direkt till: