Region Syd

Mötesprotokoll från styrelsemöten inom region Syd

Mötesprotokoll 2018-09-13

 

Mötesprotokoll från Workshop 2017-12-06  

 

Årsmöte 2015-05-05

 

Verksamhetsberättelse 2014 Region Syd

 

Verksamhetsplan 2015 Region Syd

 

2017-05-10

 

2017-01-30

 

2016-09-21 

 

2016-08-23

 

2016-03-18

 

2016-02-15

 

2016-01-12

 

2015-11-13

 

2015-08-10

 

2015-03-24

 

2015-02-10

 

2014-11-13

 

2014-10-08

 

2014-02-28

 

2014-01-24

 

2013-12-06

 

2013-11-12

 

Region Syds styrelse

Kontakta i första hand Henrik Andersson, vv08ha0@gmail.com


Henrik Andersson, Ordförande

vv08ha0 [atatatat] gmail [dodododo] com

Erik Sjöberg

Byggnadskonstruktör, Structor

Erik Rånlund

Renhållningsdirektör, Lunds Renhållningsverk

Louise Palm

Projektutveckling, NCC

Marielle Blixt

Markförhandlare, Trafikverket

Åsa Lindblad

Förrättningslantmätare, Lantmäteriet

Jennie Kjellberg

Projektledare, Sweco

Alexander Olofsson

Student fastighetsprogrammet, Malmö högskola

Gustaf Skrealid

Student, Civilingenjör Lantmäteri