Region Örebro 

 

Kontakta i fösta hand Jenny Fredriksson angående frågor om regionen Örebro (Jenny.Fredriksson@sweco.se).

 

Region Örebros styrelse


Jenny Fredriksson, ordförande

Kontorschef Sweco Architects AB Örebro
jenny [dodododo] fredriksson [atatatat] sweco [dodododo] se

Mattias Waller

Projektutvecklingschef, Örebroporten Fastigheter AB
mattias [dodododo] waller [atatatat] orebroporten [dodododo] se

Matilda Madsen

Exploateringsingenjör, Örebro kommun
matilda [dodododo] madsen [atatatat] orebro [dodododo] se

Carl-Johan Baatz

Förhandlings- och uthyrningschef, Örebrobostäder AB
carl [dadadada] johan [dodododo] baatz [atatatat] obo [dodododo] se

Camilla Petersen

VD, Länsgården Fastigheter AB
Camilla [dodododo] petersen [atatatat] lansgarden [dodododo] se

Patrik Ihrstedt

VD, HÖRMANN SVENSKA AB
p [dodododo] ihrstedt [dodododo] ore [atatatat] hoermann [dodododo] se

John Eriksson

Fastighetsanalytiker, NAI Svefa
john [dodododo] eriksson [atatatat] naisvefa [dodododo] se

Adam Lennartsson

Projekteringsledare, NCC Building
adam [dodododo] lennartsson [atatatat] ncc [dodododo] se