Samhällsbyggarnas regioner

Platta

 

Föreningens regioner verkar för att vara en mötesplats för föreningens lokala medlemmar samt att bedriva en aktiv verksamhet inom detta område. Regionerna är en viktig del i föreningens ambition att vara ett rikstäckande nätverk med lokal förankring.

 

Regionernas engagemang och aktiviteter byggs upp av att aktiva medlemmar inom det området vill driva en verksamhet genom föreningens försorg.

 

Saknar du en region där du är verksam och har intresse av att driva igång en sådan ditt område, tveka inte att kontakta vår VD eller annan på kansliet, så berättar vi mer om hur du kan gå tillväga och vad som krävs för att inrätta en ny region. Nya regioner godkänns av Samhällsbyggarnas Styrelse.

 

Samhällsbyggarna har för närvarande följande aktiva regioner med resp. kontaktpersoner:

Norra Norrland

Gabriel Engblom, gabriel.engblom@naisvefa.se 

 

Mellersta Norrland

Åsa Björklund, asa.bjorklund@wsp.com

 

Mälardalen

Stig Hagström, stig.hagstrom@wsp.se

Eric Båve, eric.bave@gmail.com

 

Storstockholm

Dag Björklund, Dag.Bjorklund@nacka.se

 

Syd

Henrik Andersson, vv08ha0@gmail.com

 

Väst

Helena Tellberg, Helena.Tellberg@peab.se

 

Örebro

Jenny Fredriksson Jenny.Fredriksson@sweco.se