Remisser och Rapporter

skriva

 

Samhällsbyggarna svarar regelbundet på remisser samtidigt som vi publicerar rapporter som tar upp ämnen inom Sahmällsbyggnadssektorn. Remissvaren svarar våra kunniga sektioner på ämnesvis, läs mer om våra sektioner här. Rapporterna sprids via Samhällsbyggarnas nätverk med motiveringen att vi vill att våra medlemmar medlemmar får tillgång till den senaste kunskapen. 

 

Remisser och rapporter till Samhällsbyggarna kan skickas till:

 

Samhällsbyggarna

Box 160

101 23 Stockholm

 

Alternativt till info@samhallsbyggarna.org

 

 

Gå direkt till Remissvar

Gå direkt till Rapporter