Samhällsbyggarna -Mentor

mentor (2)

 

Mentorskap syftar till att öka deltagarnas personliga och yrkesmässiga utveckling, skapa ett kunskapsutbyte och ett utökat nätverk mellan personer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggare och Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle.

 

Är du intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter som mentor?

Som mentor presenteras du på vår hemsida och kan då bli kontaktad direkt av den som önskar bli adept.

 

Hör av dig till info@samhallsbyggarna om du kan tänka dig att fungera som mentor. Beskriv dig själv och din bakgrund och vilka frågor som du brinner för!

 

Passa på att bli medlem här!

 

Om du är intresserad av att få en mentor, hittar du information och kontaktuppgifter här!

 

 

 

Kommentarer från tidigare deltagare

Anna Dahlman Petri 

Anna Dahlman Petri, avdelningschef WSP var mentor i Samhällsbyggarnas Mentorprogram 2014

 

"Det var intressant att få möta en annan kompetent person utanför de formella ramarna och diskutera samt utbyta erfarenheter."

 

Sophip

 

Sophi Payne Zakrisson, projektledare (inriktning fastighetsjuridik) var adept i Samhällsbyggarnas Mentorsprogram 2014

 

”Det är i mötet med andra människor vi växer! Samhällsbyggarnas mentorsprogram ger möjlighet för oss som vill något mer i livet att mötas och dela en annans synsätt. För mig har mentorsprogrammet varit mycket värdefullt för den personliga och den professionella utvecklingen.”

 

 

Jan Ellström, vd Olov Lindgren var mentor i Samhällsbyggarnas Mentorprogram 2014.

 

"Det var stimulerande att vara mentor och vi håller fortfarande kontakt!"