Seminarium: Träbyggande för hållbar omställning - från strategi till projekt

Hoppet LINK Arkitektur _FINAL (1)

 

Välkomna till seminarium och digitalt årsmöte med Samhällsbyggarna i Region Örebro Län den 21 april 2021!

 

Välkomna till digitalt seminarium för Samhällsbyggarna i samarbete med WSP den 21 april.

Från WSP Dan Engström, Victoria Kalén Linus Abrahamsson och Hanna Holmdahl Bodén

 

Tid: Torsdag 21/4 7.30-9.00

 

Plats:  Länk till Teams

 

Agenda:

07.30- Samhällsbyggarna hälsar välkommen

07.35 WSP inleder med moderator Dan Engström presentation kring strategiskt  byggande för en hållbar omställning

07.55 Victoria Kalén fortsätter och berättar om Woodfirst ett samarbete mellan Trästad Svergie och WSP

08.10 Hanna Holmdahl Bodén och Linus Abrahamsson  berättar om förskolan hoppet första fossilfria förskolan i Göteborg

08.25 Frågor och diskussion anpassas efter antalet deltagare.

08.45 Avrundning/avslutning

 

Anmäl dig här!

 

Glöm inte att boka in tiden i den kalender!

Länk till Teams skickas även ut via mail innan mötet.

 

 

Publicerat: Fredag 19 Mars