15 mars - sista dagen för inlämning av motioner till Samhällsbyggarnas årsmöte

A ̊rsmo ̈te (10)

 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars!

 

 

Skicka motionerna till info@samhallsbyggarna.org

 

Publicerat: Onsdag 10 Mars