Kjell-Åke Averstad talar på #sbdagarna2019

Kjell-Åke

 

Kjell-Åke Averstad, projektchef, Statens Fastighetsverk talar på #sbdagarna2019

Projektorganisation och kontrakt – utmaningar i komplexa entreprenader

De två föredragshållarna kommer utifrån sin rikliga erfarenhetsbakgrund att ta upp hur man väljer rätt kontraktsform och rätt projektorganisation för hållbara entreprenadkontrakt med bra slutresultat. Frågorna kommer att belysas utifrån föredragshållarnas erfarenheter dvs. dels en forsknings – och kunskapsinriktade del och dels en erfarenhets- och praktikdel.

Eventuella skillnader mellan infrastruktur- och byggprojekt tas upp ur båda perspektiven. Vi kommer att få höra vad som är avgörande för framgångsrika projekt, val av kontraktsform, sammansättning av organisation på beställar- och utförandesidan och inte minst hur parternas samverkan kan underlättas.

Kjell-Åke Averstad är projektägare vid Statens fastighetsverk och styrelseledamot i Jernhusen AB samt har även mindre uppdrag i eget företag. Kjell-Åke har mångårig erfarenhet som projektledare för stora infrastrukturprojekt, senast som projektchef för Citybanan i Stockholm, ett av de största genomförda projekten i landet. Han är civilingenjör Väg och Vatten KTH och har gått civilingenjörsprogrammet på Handelshögskolan och har en arbetserfarenhet både som entreprenör, konsult och beställare.

 

 

Publicerat: Lördag 14 September