Kallelse: Samhällsbyggarnas Årsmöte 15 maj 2019

årsmöte

 

Program

Kl 14.00 fika & mingel

 

Kl 14.30 Vägen till implementering av nya industriella arbetssätt

 

Peter (1)  

 

Talare: Peter Lindberg,Affärsansvarig Väggar CDC AB och ordförande i Samhällsbyggarnas sektion digitalisering & innovation

 

 

Kl 15.00 Framtidens Boende

 

Tomas Alsmarker

 

Talare: 

Tomas Alsmarker, designchef Boklok och ledamot i Samhällsbyggarnas styrelse

 

Julia Matwinska 

 

Moderator: 

Julia Matwinska, projektutvecklare på Skanska Nya Hem och ledamot i Samhällsbyggarnas styrelse

  

Kl 15.30 Årsmötet öppnar

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

 

Kallelse 

Föredragningslista

Årsredovisning 

Budget 2019 och 2020 

Verksamhetsplan

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2020

Valberedningens förslag 2019 

 

Anmälan görs till info@samhallsbyggarna.org senast den 8 maj.

 

Väl mött! 

Styrelsen 

 

Publicerat: Onsdag 24 April