Kallelse: Årsmöte sektion Lantmätarstugan 21 mars kl. 15:00

möte (2)

 

Välkomna på Årsmöte för sektionen för Lantmätarstugan den 21 mars kl 15:00 på Vasagatan 16, 4 tr.

 

Sektionen för Lantmätarstugan kallar till årsmöte på Samhällsbyggarnas kansli  

 

Dagordning

  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Verksamhetsberättelse för 2018.
  4. Ekonomisk rapport 2018.
  5. Rapport om läget för de exploateringsintressen som finns runt stugan.
  6. Stugans framtid. Diskussion om vår målsättning med stugan. Är vi på rätt väg? Ordet fritt.
  7. Budget för 2019.
  8. Val av stugfogde, vice stugfogde bokningsansvarig samt vice bokningsansvarig.
  9. Planering av kommande arbetsvecka i stugan våren 2019. Vilka är intresserade av en sådan och lämpligt dato för en sådan.
  10. Mötet avslutas.

Lantmätarstugans verksamhetsberättelse 2018


Varmt välkomna önskar Sektionen för Lantmätarstugan

genom Nils Blohm tel 0708-203630

 

Intresserade personer som vill jobba med stugan får gärna ta kontakt med Nils Blohm.

 

Nils Blohm (stugfogde)

mobil 0708- 20 36 30

E-post nils.blohm@telia.com

 

Anmälan till årsmötet görs till  nils.blohm@telia.com

 

Publicerat: Tisdag 22 Januari