Frukostseminarium: Klimateffekter vid nybyggnation - Småföretag och kommuner kan få stöd för att klara de nya kraven

lanad

 

Sverige ska nå netto noll-utsläpp till 2045. För att nå dit måste alla vara med, inte minst byggsektorn.

Det finns ett stort behov av fokus på byggnationens klimatpåverkan ur ett livscykel perspektiv. Klassningssystem som Miljöbyggnad inkluderar klimatpåverkan från byggnation och Boverket föreslår obligatorisk lagstiftning. Därför kommer många som saknar erfarenhet av livscykelanalyser nu att behöva arbeta med klimatredovisning av byggnader. 

 

Det ställer krav på förenklade verktyg och metoder. Ett hjälpmedel är Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som byggsektorn gemensamt har utvecklat för just detta ändamål.

Nu är det avgörande att alla kommer igång med det praktiska arbetet och att ingen halkar efter.

 

Välkomna på frukostmöte den 19 december kl. 08:00

Små och medelstora företag samt kommuner i Stockholms län erbjuds nu kostnadsfri kunskapsöverföring och workshops för att komma igång med sitt klimatarbete. För beräkningarna används Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

På frukostmötet berättar vi mer om hur branschen arbetar med frågorna och hur du själv kan få en kickstart. Mötet är en del av projektet Grön BoStad Stockholm.

 

Plats:

Openlab, Vallhallavägen 79, Stockholm

 

Program

08.00 Klimatarbete hos fastighetsägare och entreprenörer
Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Birgitta Govén, energiexpert och färdplansansvarig på SBI, Sveriges Byggindustrier

08.30 Klimatredovisning av byggnation – vad gör jag för att delta?
Anders Ejlertsson, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

09.00 Kaffe och bulle – fikamingel med arrangerande aktörer

 

Mer info: Läs om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg på www.ivl.se/bm

samt om frukostseminariet här.

 

Anmälan: https://www.ivl.se/19december

 

 

Publicerat: Söndag 2 December