Strömprojekt för Stockholmsregionen

Svenska Kraftnät har på regeringens uppdrag utrett hur det framtida högspänningsnätet, 70-400 kV, i Stockholmsregionen ska se ut. Det finns ett förslag som säkerställer regionens ökande elförsörjning. Projektet heter Stockholms Ström.

 

Vi får ta del av planer för en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Projektet beräknas bestå av femtio delprojekt. Det blir nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorsstationer. Den nya strukturen innebär att värdefull mark kan frigörs för ny användning. 

 

Ska ̈rmavbild 2018-11-06 Kl . 20.44.39

 

 

 

 

 

 

Publicerat: Tisdag 6 November