Seminarium: Är vi verkligen redo för en modern innerstad?

seminarium (1)

Photo by Thư Anh on Unsplash

 

Är vi verkligen redo för en modern innerstad? 

 

Är vi överens om vad det innebär? Har vi kunskap om vad som måste komma på plats? Patrik Höstmad, docent och adj professor Chalmers, berättar om omtaget i stadsutvecklingsprojektet Frihamnen.

 

Patrik Höstmad har varit tillfälligt anställd hos det kommunala utvecklingsbolaget Älvstranden Utveckling AB och tillsammans med tre andra externt rekryterade bildat "Kunskapsteamet" som har bidragit med input i översynen av stadsutvecklingsprojektet. En stor genomlysning av förutsättningar och mål har gjorts och fyra olika förslag till strukturplaner har tagits fram och utvärderats.

 

Tid:

17 januari 2019 kl. 18:00

 

Plats:

Bishop Arms vid Järntorget.

 

Anmälan:

info@samhallsbyggarna.org

 

Välkomna!

 

Publicerat: Måndag 26 November