Workshop BoTryggt2030 med referensgrupp

Ska ̈rmavbild 2018-10-29 Kl . 23.07.51

WORKSHOP MED REFERENSGRUPPEN

Datum: tisdag 13 november 2018
Tid: kl1100-1600
Plats: Meddelas senare (centralt i Stockholm)

Kontakt: Cornelis Uittenbogaard cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org

 

Till utvecklingsarbetet BoTryggt2030 finns en referensgrupp kopplad bestående av en lång rad olika aktörer som vill hålla sig uppdaterade om BoTryggt2030 samt medverkar i mån av tid och resurser genom att lämna synpunkter och fungera som remissinstans.

 

Den 13 november bjuder vi in alla remissinstanser till en workshop. Arbetet med BoTryggt2030 har nu kommit så långt i utvecklingen att vi gärna bjuder in referensgruppen till diskussion om det som har tagits fram. Resultatet av arbetet hittills är en kunskapsmodell och utkast på konkreta checklistor, vilka innehåller rekommendationer på hur stadsmiljöer bör planeras med hänsyn till trygghet.

 

UPPLÄGG

För att ge möjlighet till alla att komma upp till Stockholm börjar vi programmet med ett inledande föredrag under vilket konceptet BoTryggt2030 presenteras. Efter introduktionen bjuder vi på ett lunchmingel. Programmet fortsätter sedan med att ge referensgruppen möjlighet till att kommentera upplägget av konceptet BoTryggt2030 och diskutera mätvärden och riktlinjer utifrån deras egna verksamheter och erfarenheter. Under workshopen presenterar några av samarbetspartners även deras engagemang i utvecklingsarbetet med BoTryggt2030.

 

PROGRAM

kl1100 Introduktion av deltagarna

 

kl1115 Introduktion kring BoTryggt2030

Vi informerar om filosofin bakom konceptet BoTryggt2030 och hur vi har kommit dit vi är idag, från och med att Polismyndigheten i Stockholms län tog fram BoTryggt01 och senare BoTryggt05. Vi berättar om hur checklistorna har tagits fram och hur utvecklingsarbetet ser ut framöver. 

 

kl1215 Lunchmingel

 

kl1300 Presentation från samarbetspartners

Tre av våra samarbetspartners till BoTryggt2030 presenterar sitt engagemang och hur BoTryggt2030 har tagits in i den egna verksamheten.

 

kl1330 Remissforum: hur kan/vill ni använda BoTryggt2030?

En öppen diskussion för att lyfta frågor bland referensgruppen. Vi ser gärna att deltagarna på förhand funderar på till exempel följande frågeställningar: 

  • Hur stort är behovet av BoTryggt2030 i förhållande till den egna verksamheten i dag?
  • Vilka är önskemålen om BoTryggt2030s innehåll? Önskar ni konkreta exempel/verktyg utöver checklistor?

 

kl1415 Fika

 

kl1430 Smågruppsdiskussioner om checklistorna

Deltagarna blir uppdelade i smågrupper för att gå in på en djupare diskussion kring checklistorna och eventuella förbättringspunkter gällande formulering eller syfte. Vi ser gärna att deltagarna på förhand funderar på till exempel följande frågeställningar:  

  • Ska punkter utgå?
  • Ska ytterligare punkter läggas till? Om ja, vilka och om vad?
  • Behövs det punkter med tydliga mätvärden,? Om ja, vilka?

 

kl1530 Återkoppling

Vi går igenom gruppdiskussioner och försöker formulera några slutsatser från dagen samt önskar svar på följande frågor:

  • Hur önskas referensgruppens vidare engagemang se ut?
  • Önskas ytterligare ett referensgruppsmöte innan sommaren 2019?

 

kl1600 Avslutande ord

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Publicerat: Måndag 29 Oktober