Utbilda dig med Samhällsbyggarna!

Photo -1531482615713-2afd 69097998

Samhällsbyggarna erbjuder en rad olika kursmöjligheter med företag som Studia, Vesterlins, KTH och STF/BFAB. 

 

Varför inte utmana dig själv och anmäla dig till en kurs för att boosta din karriär! 

 

Vi erbjuder exempelvis:  

  • Företagsledning - bygg och fastighetSEE - som vänder sig till dig som har en högre chefsbefattning inom bygg- och fastighetssektorn. Dynamiken och erfarenhetsutbytet i programmet stärks av en medveten spridning av deltagarna med avseende på roller och funktioner: t. ex. fastighetsägare, entreprenörer och leverantörer. Viktigast är att du vill få nya perspektiv på ledarskap och affärsutveckling, och vill utveckla dig både professionellt och personligt. Läs mer här!

 

  • Grundkurs i fastighetsrätt med Vesterlins - en kurs för dig som arbetar med utveckling eller förvaltning av fast egendom ställs ofta inför olika typer av fastighetsrättsliga frågor. Det kan gälla exempelvis upplåtelse, överlåtelse, tillståndsfrågor eller hur fastigheter får användas. Genom att kombinera teori och praktik lägger den här kursen en stabil grund för din fastighetsrättsliga förståelse. Läs mer här!

 

  • Hinder mot markexplotering LTH - ett seminarietillfälle som anordnas varje höst av avdelningen för Fastighetsvetenskap anordnar med ett aktuellt tema på fastighetsrättens område. Läs mer här!

 

  • Fastighetsvärdering och analys KTH - vars syfte är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få praktiskt tillämpbara verktyg att kunna utföra värderingar med. Läs mer här!

 

Vi har även ett stort kursutbud med Studia (klicka här!), STF/BFAB (här!) och Brandskyddsföreningen (här!). 

 

Anmäl dig redan idag! 

 

Publicerat: Torsdag 25 Oktober