Personporträtt: Gunnar Ersbo

Möt Gunnar Ersbo!

Ska ̈rmavbild 2018-10-11 Kl . 17.47.38 (1)

 

Ska ̈rmavbild 2018-10-11 Kl . 17.47.38

Aktuell som: Verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet och Riksgränskommissarie

Bor: Östersund

Familj: Gift med Maria, två söner 25 och 23 år, hund

Intressen: Åker skidor på längden och tvären, jagar, fiskar, har tre hus att ta hand som innebär en del pyssel samt ett antal uppdrag i föreningslivet.

 

Gunnar Ersbo arbetar på Lantmäteriet som verksamhetsutvecklare. Han har även uppdraget som Riksgränskommissarie och de åtaganden som ingår i detta.

 

Som verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet håller Gunnar ihop Division Fastighetsbildnings kontakter med kommunerna samt arbetar med att flytta så många frågor som möjligt från förrättningsorganisationen till Lantmäteriets Kundcenter i syfte att öka servicen och tillgängligheten för Lantmäteriets kunder och allmänheten.

Ett annat stort arbete som har pågått den senaste åren har varit att utifrån ett regeringsuppdrag informera runt 120 000 fastighetsägare via e-post eller analogt brev om att de berörs av en lagändring som innebär att nästan alla av de så kallade exploatörsförordnandena upphör att gälla 1 januari 2019. Här har Kundcenter betytt en mycket stor avlastning för förrättningsorganisationen då de hanterat merparten av allmänhetens frågor. En annan del av Gunnars dagliga arbete är att besvara mail och skrivelser från allmänheten samt hantera medias frågor kring förrättningar.

 

Utöver att arbete med verksamhetsutveckling arbetar Gunnar också som Riksgränskommissarie, ett uppdrag som tillsätts av generaldirektören. I den rollen har han utifrån ett annat regeringsuppdrag tagit fram ett underlag för den översyn av gränsen mot Norge som normalt sker vart 25:e år. Gunnar hoppas på att arbetet med detta kommer igång under 2019. Sverige svarar denna gång för översynen av sträckan från Valsjöbyn i norra Krokoms kommun i Jämtland till Treriksröset. De flesta av transporterna kommer på grund av gränsens läge att behöva ske med helikopter, vilket kommer innebära en stor logistisk utmaning för Gunnar och Lantmäteriet.

 

På Lantmäteriet har Gunnar jobbat i 34 år, ända sedan augusti 1984. Arbetsuppgifterna har avlöst varandra med mycket varierande karaktär, vilket Gunnar beskriver som en anledning till att han är kvar efter så många år. Men hur hamnade han där han är nu? Gunnar förhandlade bort sig själv och det arbetsområdet han tidigare hade vid övertalighetsförhandlingar inom Metria hösten 1997. Under samma period organiserade Fastighetsbildningen inom Lantmäteriet om. Gunnar sökte och fick länslantmätarjobbet i Jämtland i mars 1998. Han beskriver det som väldigt intressant att gå från medarbetare och bli chef över sina tidigare arbetskamrater, och tycker att det har gått bra.

 

Gunnar har en mätningsingenjörsexamen från Härnösand år 1982 och började på Lantmäteriet i augusti 1984. Där började han karriären med karteringar i stereoinstrument och arbetet med att revidera ekonomiska kartan på huvudkontoret i Gävle.

-1988 flyttade jag till Åre för att jobba med förrättningsmätning och olika uppdrag. Jag arbetade fackligt på olika nivåer under ett antal år och fick 1998 tjänsten som länslantmätare i Jämtlands län, chef för ett 20-tal medarbetare. I Mars 2007 fick jag tjänsten som överlantmätare, chef över 8 länslantmätare i Dalarna/Gävleborg och i juli samma år tjänsten som överlantmätare i Västernorrland/Jämtland. Under oktober 2010 till januari 2011 vikarierade jag som divisionschef för Metria under förberedelserna för bolagiseringen av verksamheten. Efter en omorganisation i slutet av 2012 så fick jag rollen som enhetschef för Dalarna/Härjedalen och efter nästa omorganisation i slutet av 2015 min nuvarande roll som verksamhetsutvecklare/riksgränskommissarie.

 

Gunnar berättar att arbetsdagarna varierar och att han reser en del i tjänsten. Informationen till fastighetsägare kring exploatörsförordnandenas upphörande har tagit mycket av hans tid under 2017-2018. Det har varit samtal och Mail varje dag där han behöver förklara vad det hela handlar om.

-Kommunikationen har varit en utmaning, vi var tvungna att göra ett generellt utskick på övergripande nivå och inte kunnat gå in i detalj på varje byggnadsplan/detaljplan då vi haft fastighetsägare i runt 1 800 planer att informera.

 

Jag har även ansvaret för att hantera de frågor som kundcenter inte kan svara på. En kollega och jag fördelar ut dem bland några utsedda förrättningslantmätare och funktionschefer som formulerar ett förslag till svar som sen kundcenter kommunicerar till kunden.


Vad är det roligaste med ditt jobb?

-Jag lär mig någonting nytt varje dag, ingen dag är den andra lik. Jag har väldigt omväxlande frågor att hantera. Jag har kontakt med människor, nationellt och internationellt. Den internationella delen är en extra krydda och utmaning. Att kunna göra folk nöjda eller åtminstone berätta vad som är, även om de inte får det svar de vill ha, men att man lyckas berätta på ett sätt att det accepteras.


Vilka utmaningar ställs du inför? 

-Mycket handlar om att kunna placera frågor till rätt person/funktion och bara ta ”rätt frågor” själv. Jag är för snäll men jobbar på att lära mig säga nej. En annan utmaning är att hitta sätt att kommunicera svar som jag vet inte kommer att motsvara frågeställarens förväntningar. Här har jag ett bra stöd i vår kommunikationsenhet.


Gunnar är också aktiv inom Samhällsbyggarnas styrelse och berättar vad hans roll inom föreningen är.

-I min roll ingår, förutom ordinarie styrelsearbete, bland annat att representera Samhällsbyggarna vid de nordiska lantmätarföreningarnas möten, delta som Samhällsbyggarnas representant vid FIG:s årliga möten samt att utveckla Lantmätarstugan/Årestugan tillsammans med Eva Ellenfors, som också sitter i styrelsen och Nils Blohm, stugfogde.

 

Även privat är Gunnar engagerad i föreningslivet.

-Jag är sen i april 2017 ordförande för Jämtgubben, Sveriges största patientförening för prostatacancer med knappt 1200 medlemmar. Jag genomgick en operation 2009 och är friskförklarad. I föreningen försöker vi vara en länk mellan den drabbade och sjukvården.

Vi är inga experter utan pratar från våra egna erfarenheter.

 

 Intervju och text av Joanna Messmer

 

 

Publicerat: Torsdag 11 Oktober