Frukostseminarium: Placemaking i Norden - hur skapas trygga, attraktiva platser i en nordisk kontext?

Ska ̈rmavbild 2018-10-29 Kl . 23.13.40

Stiftelsen Tryggare Sverige, LINK Arkitektur och Future Place Leadership bjuder in till ett frukostseminarium onsdagen den 22 november på temat “Placemaking i Norden – hur skapas trygga, attraktiva platser i en nordisk kontext?”.

 

Placemaking är en metod som har tillämpats världen runt för att omvandla otrygga, outnyttjade stadsmiljöer till platser med en stark identitet som lockar människor. Metoden har sina rötter från USA och syftet är att öka användningen av det offentliga rummet samt att skapa ett mervärde i stadsmiljön. En viktig fråga är emellertid hur den metod som fungerat så väl i städer som New York, Tokyo och Bradford kan användas här i Norden, där vi har helt annorlunda kulturella förutsättningar såväl som väderförhållanden?

 

“It is difficult to design a space that will not attract people. What is remarkable is how often this has been accomplished.” (W. H. Whyte)

 

Under seminariet reder vi ut hur Placemaking kan bli grunden i arbetet med att skapa en trygg och attraktiv plats och diskuterar exempel från Sverige, Danmark och Kanada, bland annat utifrån hur Placemaking kan användas i utsatta områden.

 

Vid seminariet medverkar arkitekt och avdelningschef Linda Santesson (LINK Arkitektur), Marcus Andersson och Mats Segerström (Future Place Leadership), stadsplanerare fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige) samt VD Per Eriksson (City i Samverkan).

 

Varmt välkommen!

 

Seminarierna är öppna för allmänheten och du bjuds på en god frukost i trevlig gemenskap. 

Anmäl dig här!

 

Publicerat: Måndag 29 Oktober