Föreläsningsserie: Mellanrum 97 stad och land rurbant

Ska ̈rmavbild 2018-10-17 Kl . 17.39.20

 

Vilka värden ser vi med stad respektive landsbygd och går de att förena? När städer och kommuner växer ger landskapet plats åt bebyggelse, samtidigt som odlingar och andra naturvärden tar mer plats i staden. Våra gäster diskuterar stadens plats i landskapet och landskapets plats i staden ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Inom kort kommer information om medverkande föredragshållare. 

 

Om Mellanrum

Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan.

Seminarieserie om stadsutveckling. Ett samarbete mellan S2020, Chalmers,Mistra Urban Futures, Stadsmuseet och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

 

Fri entré! Ingen anmälan.

 

Datum: Ons 31 oktober 2018
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

 

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88.                                                                  

Källa bild: Bihotell sommar 2018

 

Publicerat: Onsdag 17 Oktober