Endast ett fåtal platser kvar till KTH-kursen Fastighetsvärdering och Analys 7,5hp!

Ska ̈rmavbild 2018-10-17 Kl . 19.15.16

Arbetar du till exempel på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar?Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter?

 

Då är Fastighetsvärdering och analys en kurs för dig! Anmäl dig här!

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få praktiskt tillämpbara verktyg att kunna utföra värderingar med.

 

Nästa kurstillfälle är: 19-23 november 2018 och 14-15 januari 2019. 

 

Läs mer om kursen här! 

 

Ska ̈rmavbild 2018-10-22 Kl . 11.20.06

Kursansvarig är Fredrik Brunes; fredrik.brunes@abe.kth.se

 

Övriga föreläsare består av företrädare från branschen.

 

Vill du veta mer om kursen är du välkommen att maila till Fredrik Brunes eller till Samhällsbyggarnas kansli på info@samhallsbyggarna.org.

 

Vill du få ett smakprov på kursinnehållet är du välkommen att titta på Fredrik Brunes egna filmer om fastighetsvärdering här!

 

 

 

Publicerat: Måndag 22 Oktober