Årets bästa examensarbeten 2018

Vinnarna av bästa examensarbete inom fastighetsrätt tilldelas Sofia Kaddani och Olivia Hermansson med arbetet "Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning - En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen"

 

Exjobb Bild Juridik

Sofia Kaddani och Olivia Hermansson

Sofia Kaddani och Olivia Hermansson

 

I examensarbetet "Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning - En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen" granskar författarna innebörden av kriteriet väsentlig betydelse, som är ett lagstadgat villkor som måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt att med tvång ansluta fastigheter till gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Författarna har på ett intresseväckande sätt tagit sig an en aktuell frågeställning. Arbetet håller en hög vetenskaplig kvalitet och ger praktisk vägledning till dem som på olika sätt berörs av beslut om gemensamhetsanläggningar. Slutsatsen, att väsentlighetsvillkoret borde skärpas, kan även utgöra ett led i kommande diskussioner om lagstiftningen och dess tillämpning.

 

Så låter motiveringen till årets bästa examensarbete inom fastighetsrätt "Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning - En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen", författat av Sofia Kaddani och Olivia Hermansson.

 

Läs mer om vinnarna och priset här.

 

Vinnarna av bästa examensarbete inom fastighetsekonomi tilldelas Jonatan Oldenburg och Fredrik Salaman med arbetet "Prissättning i förhållande till föreningsskuld på bostadsmarknaden" 

Fredrik Och Jonatan   

Fredrik Salman, Brunswick Real Estate      Jonatan Oldenburg, Annordia

 

En välskriven uppsats som behandlar ett ständigt aktuellt och relevant ämne inte enbart för akademin och fastighetsbranschen utan även för samhället i stort. Uppsatsens resultat och metodik bör även kunna användas konkret på bostadsmarknaden för att både bedöma potentiella risker och i förlängningen även prissätta dessa risker.

 

Så låter motiveringen till årets bästa examensarbete inom fastighetsekonomi "Prissättning i förhållande till föreningsskuld på bostadsmarknaden", författat av Jonatan Oldenburg och Fredrik Salman.

 

Läs mer om vinnarna och priset här.

 

 

Publicerat: Tisdag 2 Oktober