Vi presenterar Per-Olof Öryd och Jenny Carlstedt som talare under #sbdagarna2018

Image (2)

 

Begreppet smart stad har många nyanser och riktningar men kan kortfattat beskrivas som en digitalisering av staden. En smart stad utgår ifrån människans önskan om ett enkelt liv men tar även hänsyn till ett hållbart utnyttjande av resurser. Data, i alla dess former men de är nästan alltid platsbundna, är då en central resurs för att lyckas med uppgiften. Att kunna tillhandahålla en digital kopia av staden är en viktig möjliggörare. Lantmäteriet har idag den kanske bästa förmågan och längsta erfarenheten att hantera data och har därmed en bra möjlighet att ta större ansvar på en nationell nivå kring Smarta städer i Sverige.

 

Jenny Carlstedt har arbetat med smarta städer och samhällen under många år under sina år på Sweco. Hon är en van föreläsare och har under flera års tid också bloggat om ämnet. Jennys expertisområde inom smarta städer och samhällen är framtidens informationsflöden, dvs de data som de framtida samhällena kommer kunna nyttja. Dessa data kan användas för att analysera, visualisera och ta fram beslutsunderlag för att optimera flöden och resurser och på så vis skapa ett hållbarare samhälle för framtidens medborgare.

 

Per-Olof Örydhar arbetat i geodatabranschen i 25 år, både på nationell och internationell nivå. De senaste 15 åren har fokus varit på Sveriges kommuner med konsulttjänster, programvaror, samverkan, och kompetensförsörjning. 2016 och fram till idag har arbetsuppgifterna främst kretsat kring digitaliseringen inom samhällsbyggnadsprocessen.  Digitaliseringen handlar inte om teknik utan en kulturförändring hos dig och din organisation! Per-Olof arbetar idag på Lantmäteriet som Geodatasamordnare med Västra Götaland som bas.

 

Publicerat: Söndag 9 September