Uno Jakobsson och Lennart Sjögren talar under #sbdagarna2018!

File (1)

 

Handläggningstider hos statliga myndigheter och kommuner upplevs långa och konsekvenser av de långa handläggningstider blir att bostadsbyggen och företagsetableringar bromsas. Kraven på förenklingar och ändrade roller förs fram samtidigt samtidigt som digitaliseringen av samhällsbyggandets olika myndighetsprocesser skapar nya möjligheter . Krav finns på effektivare förvaltning av gemensamma funktioner som t ex vägar och anläggningar. Fastighetsägarorganisationer lyfter fram förslag till lagstiftningsreformer och innovationer för att underlätta både byggande och förvaltning. Och i våra nordiska grannländer görs förändringar i det offentliga åtagandet som skapar nya möjligheter för både offentlig sektor och näringslivet.

 

Uno Jakobsson är advokat och delägare i Optimus Advokatbyrå AB med verksamheten inriktad mot fastighetsrätt, jakt och vapen samt enskilda vägar. Sedan 2011 ordförande i Riksförbundet Enskilda Vägar, som har 12.000 enskilda väghållare som medlemmar vilkas väghållning betjänar över 900.000 fastigheter

 

Lennart Sjögren är lantmätare och fristående konsult inom samhällsbyggnadsområdet sedan 2011. Tidigare byråchef och utvecklingschef inom lantmäteriet och partisekreterare ( kd) 2006-2010 samt ledamot i bl. a Boverkets styrelse och Fastighetsmäklarnämnden.

 

Publicerat: Söndag 16 September