Tina Karrbom och Anna Kadefors talar under #sbdagarna2018!

Ska ̈rmavbild 2018-09-25 Kl . 19.05.54

 

Ett föredrag om upphandling och hur upphandling och inköp organiseras och utvecklas för ett mer hållbart och innovativt samhällsbyggande.

 

Tina Karrbom är civilingenjör, teknisk doktor i industriell ekonomi och organisation och docent i projektkommunikation.
I mitt arbete som universitetslektor och avdelningschef på KTH bedriver jag forskning och utbildning inom projektkommunikation, projektledning, byggprojektledning, samverkan och upphandling. Jag är speciellt intresserad av kommunikation och samarbete i tillfälliga och ständigt föränderliga organisationer.

 

Anna Kadefors är professor i fastighetsförvaltning på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH och gästprofessor vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på samarbete och lärande i relationer mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. Upphandling är ett centralt område, liksom hur man organiserar för utveckling och innovation. Anna Kadefors leder den tvärvetenskapliga Formasfinansierade starka forskningsmiljön ProcSIBE, Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment, där fem svenska universitet samverkar i forskning om upphandling i samhällsbyggandet.

 

Publicerat: Tisdag 25 September