Thomas Sundén talar under #sbdagarna2018!

Thomas --600x 600

 

Sverige är världsbäst på innovation men långt ifrån världsbäst på att kommersialisera innovationer! För att understödja samhällsbyggnadssektorns strävan mot hållbarhet och fossilfrihet krävs ett effektivare innovationssystem som kan öka kunskapen och snabba upp kommersialiseringen av hållbara innovationer. Dialog, samordning och kunskapsuppbyggnad mellan behovsägare, testbäddar, akademi och det offentliga och privata näringslivet måste öka. Vägen till test och verifiering måste förenklas, nya idéer sporras till utveckling och korsbefruktning allt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer inom samhällsbyggnadsområdet.

 

Thomas Sundén är VD för medlemsorganisationen Sustainable Innovation som utvecklar, demonstrerar, kommersialiserar och sprider hållbara innovationer inom samhällsbyggnadsområdet med fokus på bebyggelse, mobilitet, energisystem och digitalisering.

 

 

Publicerat: Onsdag 12 September