Thomas Söderqvist talar under #sbdagarna2018!

Thomas -S-600x 600

 

Boliden producerar metaller som får det moderna samhället att fungera. Verksamheten präglas av omsorg om människa, miljö och samhälle.
Boliden tillhör de främsta inom hållbar gruv- och metallproduktion och har en ledande position i återvinning av metaller. Lång erfarenhet kombinerat med en tradition av gemensamma utvecklingsinsatser tillsammans med leverantörer säkerställer utveckling av bästa tillgängliga teknik vilket säkerställer att gruvor och smältverk är väl positionerade i den globala konkurrensen.

Föredraget kommer att fokusera på utvecklingsinitiativ inom gruvverksamheten syftande till att minimera miljöpåverkan, skapa säkrare arbetsmiljö och förbättrad konkurrenskraft i en global marknad.

 

Thomas Söderqvist är gruvingenjör och har arbetat inom gruvindustrin under hela sitt yrkesverksamma liv, dels inom Bolidenkoncernen och dels inom Sandvik som leverantör av utrustning till industrin. Stationerad vid koncernens huvudkontor i Stockholm är Thomas övergripande ansvarig för koncernens arbete inom Human Resources, Arbetsmiljö, Yttre Miljö samt Kommunikation.

 

Publicerat: Måndag 24 September