Studiebesök Slussen 3/10 i samband med Samhällsbyggnadsdagarna 2018!

Sweden -779318_960_720

 

Vad händer med byggandet av nya Slussen?

I programmet för Samhällsbyggnadsdagarna 2018 ingår ett besök på Slussen måndagen den 3 oktober klockan 10:00.

 

Anna-Karin Hughes Cambry från Stockholmsstad redovisar bl.a.:

  • tidsplanen
  • budget 
  • planer för trafik avstängningar
  • ny plats för byte till bussar när Ryssgården stängs av 
  • samt övrigt som staden vill lyfta fram 

 

Från entreprenören Skanska får vi  information om bl.a.:

  • grundläggning 
  • bergssprängningar 
  • störningar och 
  • övriga konstruktioner  

 

 Slussen (1)

Besöket sker på adressen Stadsgården 8, i Stockholms stads visningslokal.

 

Ca 20 personer kan delta.

 

Anmäl ditt deltagande till,

Anders Åberg, mail adress:

anders.aberg4@gmaill.com

senast den 27 september 2018!

 

I mån av plats får även andra medlemmar delta.

 

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor

 

Mer information finns på nedanstående webbsida:
 https://vaxer.stockholm.se/projekt/slussen/?page-21-9227=4 

 

 

Publicerat: Torsdag 13 September