Seminarium om träbyggnader och brandskydd

Brandskydd

Thomas Järphag, Agneta Persson och Robert Jönsson

 

Stort tack till våra föreläsare Tomas Järphag och Robert Jönsson som föreläste om träbyggnader och brandskydd idag hos oss. Även ett stort tack till Agneta Persson som modererade seminariet! Material från seminariet finns att ta del av nedan:

 

Thomas presentation

 

Roberts presentation

 

Thomas Ja ̈rphag 2 27sept (1)

Thomas Järphag, NCC

 

Robert Jo ̈nsson 27sept (1)

Robert Jönsson, Sweco

 

Thomas har gedigen erfarenhet av brand och konstruktion då han under 25 års tid varit avdelningschef på NCC Teknik. Han är civilingenjör V80 och arbetar idag på NCC Building SE med Teknisk rådgivning. Han har tillhört Boverkets expertgrupp brand de senaste 20 åren. Under seminariet presenterade Thomas ett aktuellt projekt som NCC bygger i egen regi i Oslo. Projektet heter Valle Wood kontorshus och utgör en träbyggnad i 7 våningsplan.

 

Robert har gedigen erfarenhet av det mesta som rör brand och byggande. Han har bland annat varit ansvarig för Brandteknik i 27 år på Lunds Tekniska Högskola, Brandingenjörsutbildningen och Civilingenjörsutbildningen i Riskhantering. Han har utbildat närmare tusen studenter, hjälpt Boverket med att författa och tolka regler samt fått ett flertal priser, utmärkelser och t.o.m. kunglig medalj för sitt arbete inom brand och risk.  Han var också Teknisk Direktör i 10 år på deltid för ett norskt företag. Utöver detta är Robert Samhällsbyggarnas representant i Boverkets Byggråd sedan många år.

 

Vi väl även rikta ett stort tack till Agneta Persson som modererade föreläsningen!

Agneta -Persson

Agneta Persson, Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region

 

Agneta Persson är civilingenjör från Chalmers, och hon har en gedigen erfarenhet av arbete med hållbara energisystem och hållbara städer. Hon är en av Sveriges ledande experter inom områdena hållbara energisystem och styrmedel för effektivare energianvändning. Läs mer om Agneta här.

 

Publicerat: Fredag 28 September