Oskar Pihl talar under #SBdagarna2018!

 

Oskar -P-600x 600

 

Passet belyser medfinansiering av infrastruktur, erfarenheter från kommuner som medverkat i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen.

 

Oskar Pihl är arkitekt SAR/MSA och utbildad på KTH. Har arbetat med detaljplanering och översiktlig planering sedan 2004 och har bred erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen och kommunal förvaltning ur flera aspekter och från flera områden.

 

Publicerat: Torsdag 27 September