Olof Johansson talar under #sbdagarna2018!

Olof -J-600x 600

 

Digitaliseringen är ett vitt begrepp som ofta beskrivs i övergripande ordalag och som lyfts som strategiskt viktigt av alla sektorer idag. Men vilka uttryck tar den sig inom transportområdet och vad kan den rent konkret innebära för samhällsutvecklingen? Olof tar sin utgångspunkt i hur digitaliseringen kan bidra till ett nytt användande av transportsystemet och vilka nya resemönster och godsflöden den kan skapa. Vilka affärsmodeller och aktörer driver denna utveckling? Vilka nya innovationer och lösningar kan hjälpa till att effektivisera transportsystemet och bidra till att skapa tillgänglighet i ett hållbart samhället?

 

Olof Johansson är programchef för Digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket. Programmet har som ansvar att leda förändringen och sätta upp en systematik för hur planeringen av transportsystemet behöver anpassas utifrån ett nytt användande. Detta genom att titta på transportsystemsomvälvande idéer som exempelvis självkörande fordon, uppkopplade system, delningsekonomi och nya affärsmodeller. 

Tidigare har han bl.a. varit rådgivare åt Planeringsdirektören samt enhetschef på Trafikverket samt dessförinnan VD för Samhällsbyggarna under fyra år.

 

Publicerat: Söndag 16 September