Mattias Hjelmberg talar under #sbdagarna2018!

Mattias -H-svartvit -600x 600

 

Vi blir alltfler, bostadsbristen driver upp byggande över hela landet. Fler hem behövs, men det behövs mer än bostäder: Vi behöver också rum att leva. Barn, unga, vuxna och äldre behöver plats att röra sig mellan husen, plats att mötas. Våra barn är de mest stillande i hela Norden.

På 30 år har det byggts tusentals nya bostäder, men plats för rörelse och idrott har inte planerats och byggts i samma takt. Tvärtom försvinner ofta små öppna ytor och föreningslokaler, när städerna förtätas alltmer. Bara var tredje kommun har en långsiktig plan för idrottsanläggningar och idrottsytor.

Den sociala hållbarhet vi strävar efter, med tillfällen till aktiviteter och social samvaro, kräver mer av planeringen. Hur kan civilsamhället, det offentliga och det privata agera för att få mer utrymme till rörelse, trivsel, inkludering och gemenskap?

 

Mattias arbetar med intressepolitik för Riksidrottsförbundet med målet att skapa bra förutsättningar för idrottsföreningar runt om i Sverige. Han har tidigare arbetat som utvecklingschef på Svenska Innebandyförbundet och som lärare i idrott och hälsa och matematik. På fritiden blir också mycket idrott med veteranspel i fotboll och innebandy och som tränare för dotterns gymnastikgrupp.

 

Publicerat: Onsdag 12 September