Lennart Kalander talar under #sbdagarna2018!

LENNART-K-600x 600

 

Regeringen har under våren 2018 fattat beslut om en ny nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Bland annat så kommer järnvägen att rustas upp, moderniseras och byggas ut. Trafikverket har nu ett ansvar att tillsammans med övriga aktörer i samhället genomföra de åtgärder och intentioner i övrigt som regeringen beslutat om i syfte att möta samhällets nuvarande och framtida behov av transporter.

 

Lennart Kalander en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet och har 1986 börjat arbeta med transportinfrastrukturfrågor på Vägverket i Borlänge och Luleå. Sedan 2010 arbetar Lennart på Trafikverket nationellt med ansvarsområden strategisk planering, samhällsplanering och finansieringsfrågor/verksamhetsplanering av åtgärder i transportsystemet.

 

Publicerat: Måndag 17 September