Lars Strömgren talar under #sbdagarna2018!

Lars -Stro ̈m -600x 600

 

Cyklingen i Sverige är av avgörande betydelse. Men framtidens städer och samhällen kommer att efterfråga cykeln ännu mer, inte minst inom citylogistik. För att möta elcykelboomen och skapa hållbara, attraktiva och hälsosamma städer krävs att cykelns förutsättningar beaktas inom samhällsbyggandet. Vilka förutsättningar krävs? Och vilka samhällsnyttor kommer städer till godo när framkomlighet och attraktivitet prioriteras för dem som väljer att cykla?

 

Lars Strömgren har arbetat inom management consulting, stadsplanering och PR och är en ofta anlitad föreläsare inom stadsplanering och policy på olika konferenser såväl i Sverige som utomlands. Han har en bred akademisk bakgrund med studier i ekonomi vid Handelshögskolan, fastighetsekonomi vid KTH samt kulturgeografi och samhällsplanering vid Stockholm universitet.

 

Publicerat: Måndag 17 September