Kurt Eliasson talar under #sbdagarna2018!

Kurt -E-600x 600

 

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder. Vad säger tillämparna om byggregelverket och vilka vägval kommer kommittén att behöva göra i sitt fortsatta arbete för att modernisera byggregelverket?

 

Kurt Eliasson är en av två utredare i Kommittén för modernare byggregler. Kurt har tidigare varit vd för SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, direktör för Riksbyggen i Göteborg och vd för Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden.

 

Publicerat: Måndag 10 September