Jörg Quentin talar under #sbdagarna2018!

J-Q-600x 600

 

Jörg Quentin handlar om L-TSV (long term sustainable value) a new value for European lending. För att förhindra ytterliggare kriser orsakade av fastighetsmarknadernas votalititet är ett initiativ från den europeiska finansbranschen begreppet långsiktigt hållbart värde (L-TSV) baserat på långsiktiga och hållbara parametrar.

 

Publicerat: Torsdag 27 September