Jenny Linné talar under #sbdagarna2018!

Line ´-600x 600 (1)

 

En av fyra lastbilar i Stockholmsregionen hanterar massor från byggen och entreprenader, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp och sönderkörda vägar. Tyresö kommun berättar hur de gör för att gå i täten bland landets kommuner för att motverka detta och vad en strategi för lokal masshantering och etablering innebär.

 

Jenny Linné är chef för avdelningen Produktionsledning & Exploatering i Tyresö kommun. Inom hennes ansvarsområden ligger bland annat anläggningsprojektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Jenny drivs av möjligheten att påverka omvärlden och trivs bäst när hon får vara med sätta strategiska mål och leda organisationen mot dessa.

 

Publicerat: Tisdag 25 September