Helene Hjerdin, Emilia Reiding och Göran Cars talar under #sbdagarna2018!

Ska ̈rmavbild 2018-09-25 Kl . 18.43.23 (1)

 

I vårt projekt Wättinge, ett stadsbyggnadsprojekt i flera etapper med totalt 800 bostäder, testar vi nya arbetsformer för att nå hög kvalitet utan att kompromissa genomförbarheten. Arbetet pågår för fullt i olika skeden. I den första etappen har vi tävlat och i andra etappen utvecklar vi ett pilotprojekt tillsammans med Utopia arkitekter och byggaktörer. Där prövar vi hur långt vi kan nå genom att arbeta transparent och nära tillsammans från start.

 

Helene Hjerdin är planeringsarkitekt i grunden och har tidigare arbetat som konsult med alla skeden och skalor av fysisk planering. På Tyresö kommun ansvarar jag för planavdelningen där vi tillsammans arbetar med kommunens fysiska planering, utformning av offentliga platser samt trafikplanering, miljöarbete och natur- och vattenvård på strategisk nivå.

 

Emilia Reiding är utbildad samhällsplanerare och arbetar som projektledare på Tyresö kommun. Hon ansvarar för varierade stadsbyggnadsprojekt och är kommunens projektledare i det spännande samarbetet med Utopia arkiteker.

 

Sedan januari 2013 är Göran Cars verksam i Kiruna kommun med uppgift att ta fram en utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas, när den existerande måste avvecklas på grund av expansionen av Kiruna stadsgruva. Sedan 2017 är han också en medarbetare på Utopia Arkitekter där han jobbar med projektutveckling

 

Publicerat: Tisdag 25 September