Fredrik Luhr och Jens Agensjö talar under #sbdagarna2018!

Ska ̈rmavbild 2018-09-25 Kl . 13.00.38

 

Skogsfastighetsmarknaden i Sverige kännetecknas av långsiktigt stabila ägarstrukturer. Under de senaste 25 åren har det emellertid hunnit ske ganska dramatiska förändringar avseende förutsättningarna att äga skog, såsom finanskrascher, skattereformer, förvärvslagstiftning och sjunkande räntor. Har detta påverkat vem som köper och vem som säljer skogsfastigheter idag och hur är möjligheterna att belåna sin skog?

Kort och gott:

• Hur ser köpar- respektive säljarsidan ut för skogsfastigheter idag och hur finansierar köparna sina förvärv?

Fredrik Luhr är operativt arbetande VD med Mälardalen som arbetsområde. 20 års erfarenhet av förmedling av jordbruksfastigheter varav 15 i Mälardalen. Arbetat mycket med stora egendomar och på uppdrag av juridisk person. Inbiten skidåkare och grillare. 

 

Jens Agensjö arbetar med utgångspunkt främst i Mälardalen och näraliggande landskap. Drygt 30 års erfarenhet av förmedling av jordbruksfastigheter, ofta större egendomar, där uppdragsgivare inte sällan är juridisk person. Arbetar med värderingsuppdrag, familjeinterna transaktioner och ekonomisk rådgivning parallellt med förmedlingsarbetet. Gillar även att vara utomhus med bössa eller kastspö i handen.

 

Publicerat: Tisdag 25 September