Cornelis Uittenbogaard och Marika Johansson talar under #sbdagarna2018!

Ska ̈rmavbild 2018-09-24 Kl . 12.33.32

 

Barn och unga tillbringar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och unga drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många elever är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum, toaletter och i korridorer. Den fysiska miljöns betydelse har stor betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Förutsättningar i skolans miljön kan påverkas genom att jobba med situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Frågor som rör säkerhet och trygghet bör beaktas redan i planeringsstadiet i samband med såväl nyproduktion som ombyggnation av skolor. Stiftelsen Tryggare Sverige reder ut vad trygghet faktiskt är, och redogöra för hur det konkret går att analysera i detaljplaner samt vilka åtgärder går att implementera för att förbättra de förutsättningar som skapas/inte skapas genom den fysiska utformningen av skolan avseende tryggheten för elever och andra användare av platsen.

 

Cornelis Uittenbogaard är forskare och stadsplanerare vid Stiftelsen Tryggare Sverige och jobbar med frågor som rör stadsmiljöer och situationell brottsprevention. Han har länge varit intresserad av vad som påverkar människors trygghet i den offentliga miljön, och har en bakgrund i den akademiska världen med PhD från KTH med fokus på brottslighet och trygghet i relation till stadens, framförallt kollektivtrafikplatsernas utformning. Han har stor erfarenhet av att jobba som planeringsarkitekt i både privat och offentlig sektor och ser stadsplanering som ett oerhört viktigt verktyg för ökad trygghet. 

 

Marika Johansson är kriminolog och arbetar för den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bland annat en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde rör sig även kring skolmiljöns betydelse för elevers otrygghet och utsatthet. Inom det arbetet har hon varit projektledare för åtskilliga skolprojekt där fokus varit att identifiera och åtgärda problematiska miljöer i skolor. 

 

 

Publicerat: Måndag 24 September