Catarina Warfvinge talar under #sbdagarna2018!

Catarina -W-600x 600

 

Sweden Green Building Council, SGBC är en förening med just nu 360 företag från bygg- och fastighetsbranschen. De flesta är fastighetsägare som har ett uttryckt mål att minska miljöbelastningen från byggnader och byggandet. En av SGBC:s uppgifter är att miljöcertifiera byggnader dvs granska byggnaders miljöstandard av tredje part. Den vanligaste certifieringen är Miljöbyggnad och systemet för drift och förvaltning som den här presentationen handlar om, är ett system som våra fastighetsägare hoppas ska bli en säker och kostnadseffektiv standard för att prioritera rätt bland miljöåtgärder i befintliga byggnader.

 

Catarina Warfvinge är chef för Miljöbyggnad på SGBC. Tidigare har hon arbetet som univ lektor på Lunds Tekniska Högskola och som konsult med fokus på energi och miljöfrågor vid nyproduktion och i det befintliga beståndet.

 

Publicerat: Torsdag 27 September