Camilla Byström talar under #sbdagarna2018!

Camilla -600x 600

 

Effektiva resor och transporter förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. Innovationsprogrammet InfraSweden2030 är en nationell kraftsamling som syftar till att ta till vara på den utvecklingspotential som finns inom transportinfrastrukturområdet.

 

Camilla Byström är forskare på Kungliga tekniska högskolan och projektledare på Stockholms Stad. I sina uppdrag arbetar Camilla både med analys av dagens och framtidens trafik samt innovationsfrågor som rör transportinfrastrukturen

 

Publicerat: Tisdag 25 September