Birgitta Govén och Stefan Lindbäck talar under #sbdagarna2018!

File 

 

Den 25 april lämnades färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor över till regeringen. 68 företag och organisationer genom hela värdekedjan har skrivit under färdplanen och nu tar Sveriges Byggindustrier initiativet till att samordna implementeringen av den i hela värdekedjan. För att det ska lyckas krävs det samverkan genom alla led och att det ges tydliga förutsättningar och incitament för att skapa engagemang hos alla medverkande företag. Genom färdplanen skapar vi konkurrenskraft hos företagen som arbetar för ett hållbart byggande. Birgitta Govén berättar hur arbetet för att implementera färdplanen läggs upp. Lindbäcks Bygg är en av de 70 aktörer som har skrivit på färdplanen för en fossilfri och konkurrenskraftig byggsektor. Stefan Lindbäck som är VD på företaget kommer berätta hur de arbetar med hållbarhet i sin verksamhet och hur det gör dem till ett konkurrenskraftigt företag inom byggbranschen. Att bygga hållbart är inte bara ett alternativ, det är ett måste och en möjlighet för att skapa sig en plats inom bygg- och anläggningssektorn framöver.

 

Birgitta Govén är energiexpert på Sveriges Byggindustrier. Tidigare har hon arbetat som energikonsult med fokus på energieffektivisering i fastigheter och har också varit energirådgivare i ett flertal kommuner i Stockholmsområdet. I den rollen får man möta både företagare och bostadsrättsföreningar för att stötta i energiarbetet med tips och råd. I arbetet inom byggsektorn är det fokus på hållbart byggande där både energi, miljö, social hållbarhet och ekonomi är viktiga parametrar. Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor är en viktig del i det arbetet.

 

Stefan Lindbäck är delägare och VD i familjeföretaget Lindbäcks Bygg. Engagerad i samhällets villkor för att se till att fler kommer in i prisvärda boenden. Lever som jag lär och avsätter 40% av min tid till att på plats i organisationen efterfråga, förbättra och utmana.

 

 

Publicerat: Onsdag 12 September