Bengt Fardelius talar under #sbdagarna2018!

Personal -Affa ̈r -Bengt -Fardelius -fa ̈rg -600x 600

Idag har många kommuner en problematisk bostadssituation. Fler bostäder behövs, snabbt. Men processer tar ofta lång tid, och tid är pengar. Genom att byggherrar och kommuner samarbetar kan tiden från idé till färdigt hem snabbas på. Självklart skiljer sig olika kommuners förutsättningar åt men det finns en mängd olika möjligheter som fler kommuner och byggherrar kunnat utnyttja. Dels genom att använda sig av ramavtalet inom SKL men också genom andra former av samarbetsavtal. Hur kan byggherrar, kommuner och andra aktörer tillsammans ta fram idéer på de svåra frågorna; vilka behov finns, vad är den långsiktiga planen och hur ska man nå dit? Genom att vara på samma ruta genom hela processen går det både snabbare och smidigare. I detta seminarium lyfter vi fram exempel och idéer på hur man kan gå tillväga – både byggherrar och kommuner.

 

Bengt Fardelius har mer än 20 års erfarenhet av affärs- & projektutveckling inom både den svenska och norska marknaden och har varit på BoKlok i 8 år med ansvar för bl.a. affärsutvecklingsverksamheten. Bengt är sedan 2016 också chef för funktionen Affär på BoKlok. I sin roll arbetar han med att utveckla arbetet inom affärsutveckling, inom vilket det nya SKL-avtalet är en del. Genom detta ramavtal och genom att tänka i nya banor när det kommer till samarbetet mellan kommun och byggherre, har Bengt Fardelius skapat nya arbetssätt på BoKlok.

 

Publicerat: Måndag 10 September