Bästa examensarbete i Fastighetsekonomi 2018

William -iven -8514-unsplash

Peter Palm, ordförande för sektionen för fastighetsvärdering, skriver i Samhällsbyggarbloggen. Läs hela inlägget här. 

 

Sektionen för fastighetsvärdering har lång tradition av att dela ut stipendium till bästa fastighetsekonomiska uppsats. I år var intresset stort och vi har över 20 uppsatser som konkurrerar om utmärkelsen Bästa examensarbete i Fastighetsekonomi 2018 och 20.000kr. Årets jury består av Göran Råckle, Chef fastighetsanalys Swedbank, Gustav Källén, vVD Svefa, och Peter Palm, lektor Malmö universitet.

 

Årets vinnande bidrag är en välskriven uppsats med stor relevans för såväl fastighetsbranschen som samhället i stort. Vilken uppsatsen är, det avslöjas på samhällsbyggnadsdagarna den 2/10 där författarna även presenterar sin uppsats.

 

Publicerat: Tisdag 11 September