Anna Rosenlind och Hans Ek talar under #sbdagarna2018!

Ska ̈rmavbild 2018-09-25 Kl . 18.47.39

 

Utredningsarbetet av en Östlig förbindelse, den sista delen av Stockholms inre ringled, har länge legat på planeringsbordet, men varit vilande under flera år. Sedan 2014 har dock arbetet pågått på regeringens uppdrag, dels genom att ta fram underlag till Sverigeförhandlingen och dels genom att ta fram lokaliseringsutredning och vägplan, enligt den formella planprocessen. När regeringen nu i våras beslutade om nationell plan för perioden 2018-2029 fanns inte projektet med och därmed heller ingen finansiering av fortsatt planeringsarbete. Projektorganisationen har därför fått i uppdrag att avvecklas och i stället ta fram ett underlag för att justera och precisera det befintliga riksintresset för den 25 år gamla Österleden.

 

Anna Rosenlind, Trafikverket, projektchef för Östlig förbindelse, tidigare biträdande projektchef för Förbifart Stockholm och dessförinnan verksam på entreprenadsidan inom bygg- och anläggning.

 

Hans Ek, Trafikverket, senior rådgivare i projekt Östlig förbindelse, med lång erfarenhet inom trafikplanering och vägutformning, på Trafikverket och olika konsultföretag.

 

 

 

Publicerat: Tisdag 25 September