Seminarium: Träbyggnader och brandskydd

Fire

 

Som vi har väntat! Den 12 April hade alla som var i Malmö chansen att ta den av kunskapen kring utvecklingen av träbyggande och hur dessa ska uppfylla kraven på brandskydd.  Den 27 september har alla Samhällsbyggare som befinner sig i Stockholm chansen att bli minst lika informerade!

 

Kraven på att få fram fler bostäder snabbt driver utvecklingen av prispressade, smarta höghus i trä. Att bygga högt i trä har både ekonomiska och framförallt miljömässiga fördelar och prefab ger stora möjligheter till snabbare produktionstakt. Som beställare gäller det att vara medveten om att kunskapsbristen är stor och därför är det viktigt att alltid använda den bästa kompetensen.

 

I april föreläste Robert Jönsson, Sweco, och Thomas Järphag, NCC, om brandskydd i träbyggnader och projektet Valle i Oslo. Föreläsningen ägde rum i Swecos lokaler i Malmö. Robert Jönsson kom nyligen med en ny studie kring riskerna för brand när vi bygger högt i trä. Nu får studien internationell uppmärksamhet, bland annat på Society of Fire Protection Engineering (SFPE) i Honolulu, Hawaii..

 

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig här.

 

Läs mer om seminariet här.

 

Publicerat: Onsdag 29 Augusti