Referat av releasen av handboken "Låt unga ta plats i planeringen"!

40229424_277976632804312_1550477322635706368_n

Jagvillhabostad.nu höll i ett seminarium den 23 augusti för att presentera sin nya handbok ”Låt unga ta plats i planeringen”. Seminariet höll hos Tengbom arkitekter i Stockholm.

 

Projektstrategen Maria Strandberg inledde med att beskriva projektet. Projektet, som genomförts av jagvillhabostad.nu tillsammans med Familjebostäder, har pågått under två år. Första året arbetade man i Bergsjön i Göteborg, det andra året i Skärholmen och Farsta i Stockholm.

 

Meningen har varit att ge unga människor verktyg och en plattform där de kan engagera sig, främst i områden där det redan nu byggs och kommer att byggas mycket. Det är ungdomar från Bergsjön som involverats i planeringen av bostadshus i ett projekt tillsammans med Familjebostäder. De unga har utvecklat koncept för storlekar på lägenheter, planlösningar, gemensamma utrymmen men också för kontrakten och hur förmedlingen ska gå till.

 

I Skärholmen och Farsta har andra metoder använts i projektet. Idén med det andra året har varit att se hur man kan stärka ungas möjligheter att själva påverka stadsplaneringen inom det område de lever i genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt engagemang. Bland annat har man jobbat med att utbilda unga i att debattera och arbeta med mediaproduktion.

 

Allt detta arbete har nu resulterat i handboken ”Låt unga ta plats i planeringen”.

 

Det var Familjebostäder som från början tog initiativet till samarbete och de kontaktade därför jagvillhabostad.nu. Först handlade det om ett renoveringsprojekt där man ville få med områdets unga i processen.

 

Under projektet ”Låt unga ta plats i planeringen” har man arbetat med att föra en dialog med de unga, för att få till en interaktivitet genom hela projektet.

 

40291402_1054886748003674_2849428982321905664_n

 

Paneldiskussionen som avslutade seminariet utgick utifrån olika frågeställningar, till exempel ”Varför är det viktigt att få med unga?”. Panelens svar på frågan var att det handlar om demokrati, att kunna se nya lösningar. Vad man fått fram från arbetet är att unga inte känner sig lyssnade på. Ofta kan det handla om att man som vuxen tror sig veta hur det är att vara ung. Det kan även handla om en rädsla för att våga fråga de unga om vad de vill, då man kanske inte är redo för att lyssna på de svar man får.

 

Unga är ingen resursstark grupp och deras åsikter har av den anledningen svårt att komma fram, menade man. Ett problem i sammanhanget kan vara att processen är tråkig, att det är svårt att locka unga till samråd då de, enligt en av paneldeltagarna, just är tråkiga.

 

Ansvaret för att göra något åt den dåliga representationen av unga ligger hos kommunen, menade panelen. De är en grundläggande aktör i samhällsbyggnadsprocessen. Exempel på förbättringsområde är medborgardialoger, som fungerar rådgivande men mycket sällan går längre än att man bara ”sitter och drömmer tillsammans”. Ska man starta en dialog kring byggande, till exempel, är det viktigt att det man startar också verkligen blir av. Det handlar om trovärdighet och förtroende. Som kommun eller annan beslutsfattare bör man våga sig på att lämna ifrån sig makten.

 

40251482_252561162262410_5284857026076213248_n

Projektstrategen Maria Strandberg kommer att delta som huvudtalare på Samhällsbyggnadsdagarna! Läs mer om dagarna här.

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

Publicerat: Tisdag 28 Augusti