På gång i sektionen för Hållbar Utveckling och det där med kompetensförsörjning!

Dylan -gillis -533818-unsplash

 

Olle Hansson, ansvarig för sektionen Hållbar utveckling  skriver i Samhällsbyggarbloggen om vad som händer i sektionen och om kompetensutveckling.

 

Snart dags för sektionsmöte och på agendan finns bland annat förslag till remissvar ”Ekologisk kompensation, Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)”. Stort engagemang i sektionen utan anspråk på att vara heltäckande dock! Kul och lärorikt för alla tydligen, samtidigt som vi gör Samhällsbyggarnas röst hörd.

 

Läs hela inlägget i Samhällsbyggarbloggen! 

 

Är du intresserad av att veta mer om sektionen Hållbar utveckling och vill bidra i sektionsarbetet är du välkommen att kontakta Olle på hansson.stocksund@telia.com. Här hittar du mer information om samhällsbyggarnas sektioner. 

 

 

 

 

Publicerat: Måndag 20 Augusti